Đã Đóng

Zen cart Shipping Module Install Problem

"Free Shipping Option", "Per Unit", "Table Rate" and "Zone Rates" are all Red Dot in my zen cart admin. When I click the "install" button, all of them didn't response and keep loading for a long time, and then admin becomes blank page.

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: zen cart shipping problem, zen cart shipping, shipping rates zen cart, free shopping carts for my website, shipping module for, install 2012, zen cart blank page admin, per install, button cart, zen cart admin problem, shipping per, shipping rate, zen cart free shipping, shopping cart shipping, zen cart shipping table, zen cart admin blank, zen cart blank admin, blank admin page zen cart, zen cart admin blank page, zen cart zone shipping, module free shipping, zone table rate shipping module, table rate problem, zen button, module shipping

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

ID dự án: #1708945

3 freelancer đang chào giá trung bình $28/giờ cho công việc này

SunrisePHP

we can fix it.

$20 USD / giờ
(469 Nhận xét)
7.3
mistersoft

Will fix it max for 2 hours based on problem source. I am zen-cart expert. Thanks!

$25 USD / giờ
(104 Nhận xét)
6.5
DImz5RK83

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$40 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0