Đang Thực Hiện

Project for Keshav 3

Subscription forms. Requested a luxory style. Basic person information must be added, verified + paypal form

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: solumoptimum, design project form, basic paypal form, paypal form dynamic price, paypal form designer, need verified paypal spend, need project traffic information, paypal form field help

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) zurich, Switzerland

Mã Dự Án: #1681443

Đã trao cho:

KESHAVINFOTECH

Dear Sol - We have placed our bid. :-)

$50 USD trong 1 ngày
(241 Đánh Giá)
7.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

moutechdevine

ready to start...Please check PMB...

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2