Đã Hủy

Project for Ukraine/Kharkov

I need for Kharkov/Ukraine programmers

Write, please, in PMB

Thanks

Sergey

Kỹ năng: Màn hình Windows

Xem thêm: project for programmers, need for programmers, c# for programmers, c for programmers, c++ for programmers, tfs, project programmers, KHARKOV, programmers ukraine, write pmb, pmb windows, project pmb, ukraine programmers, project write

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kharkov, Ukraine

Mã Dự Án: #45811

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

Gudoc

We are from Dnepropetrovsk. Please, check pmb :)

$100 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
alexbog

We are from Kherson ...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
miracleone

I can do the project well. I have vast experience of these type of [url removed, login to view] for your selection.

$50 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0