Địa chất công trình Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Geotechnical Engineer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Digitising Cash, in Cash driven society Need a viable, sustainable, low cost solution to convert an ecosystem of people (10 million+ population) from using cash to transforming to digital wallets. Looking for the model/concept to convert hard cash into digital wallet. In principle cash (money) can not be destroyed and therefore not viable. Objective: Replace a traditional bank concept of accepting cash with a new concept thats low c... 1 Kĩ thuật, Địa chất công trình, Thiết kế sản xuất, Kĩ thuật cơ khí, Thiết kế sản phẩm Jun 18, 2018 Jun 18, 20184n 6g $100
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »