Lập kế hoạch dự án Công việc và cuộc thi

Project Scheduling is the process of scheduling a projectâEUR(TM)s important elements with intended start and finish dates. The elements are estimated in terms of resource requirements, duration and budget. If you need help with project scheduling, experienced project managers also sometimes do freelancing and you can get their help on this site. To start with, simply post your project scheduling job today!
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Project Scheduling Manager? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Personal Assistant I need some help from a Personal/Virtual Assistant. Ongoing and On-demand assistance with travel bookings, admin, calendar and email, events and more 24 Lập kế hoạch dự án, Truyền thông, Xử lý email Jun 22, 2018 Jun 22, 20185n 21g $47
Project management I need a reliable project manager to handle our project. The freelancer will be working remotely with flexible hours. 96 Quản lí dự án, Viết kĩ thuật, Quản lí, Research Writing, Lập kế hoạch dự án Jun 17, 2018 Jun 17, 20181n 9g $20
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »