Software Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
Software sales require a drive to be sales driven to sell software to both existing and new clients. The individual will execute sales strategies and through powerful presenting skills be able to influence key decision makers which can include senior management and executive teams. Suits someone who can exceed sales targets using a solution focused consultative approach.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Software Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »