Dựng 3d sản phẩm , áp vật liệu , bố cục ánh sáng , Render hình , video ....

Đã Đóng Đã đăng vào 9 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dựng 3d sản phẩm , áp vật liệu , bố cục ánh sáng , Render hình , video ....

Biết sử dụng phần mềm 3d max, photóhop , ...

Sản phẩm cần thục hiện gồm có Box sạc dự phòng , kỷ niêm chương , khung tranh , ......

khu vực TP. HCM ,

Mức lương thỏa thuận ..

[Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

3D Modelling 3D Animation Tạo hình 3D Photoshop

ID dự án: #36563870

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 8 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$15 cho công việc này

MaiThanhTung

Hi. This is in regards to my job interest in the position of 3D Artist . With my experience in the ¦eld of creative arts and with the relevant skillset, I believe that I am an apt candidate for this role. I am a detail Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0