Đã đóng

Compiling and make the server running

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $582 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi everyone! we have a multiplayer game website . the server side is coded on D programming language which is similar to C and C++ . We are having problems regarding the correct run of the server side. We need one professional to solve this. Please only professional persons bid!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online