Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $169 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I want to create an eBook shelf on my website.

It's only a page, once a shortcode & book cover is placed, it should align in the bookshelf in Grid format.

Benchmarks are available. Experienced developers bid for more information.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online