Đã đóng

Crear una página web estática

Dự án này đã được trao cho martaabdelsamie với giá $82352 CLP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15000 - $125000 CLP
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

Necesito crear una página web con información estática. La página consistirá en la página de inicio y luego 4 opciones de menú. Cada una de las opciones incluirá un texto que yo pasaré y alguna imagen apropiada. Las imágenes que se incluyan pueden ser escogidas por el diseñador.

Necesito también crear el logo de la empresa.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online