Crear una página web estática

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15000 - $125000 CLP
 • Tổng Lượt Chào Giá 68

Mô Tả Dự Án

Necesito crear una página web con información estática. La página consistirá en la página de inicio y luego 4 opciones de menú. Cada una de las opciones incluirá un texto que yo pasaré y alguna imagen apropiada. Las imágenes que se incluyan pueden ser escogidas por el diseñador.

Necesito también crear el logo de la empresa.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online