Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã được trao cho harika0007 với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my online store. I need a Comparative shopping portal with few top shopping portals affiliate ship .where I can import products of those website and when user search,it should show in comparison mode.i will give details after successful biding.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online