Đã hoàn thành

Get Traffic to my Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webleonz với giá $100 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I have a website written in django - qrcodego.com. I am a developer and an administrator. The content is written mainly in English and some Polish, but I plan to translate it also to another languages. This is completely the black hole in Gooogle.

Task : SEO my website. English is enough.

I have limited budget : 100$ is a max I think.

If you are interested,

pls write what You are going to do and when Can I/We expect some effects.

I pay 100%, only after I see the real effect in webmasters or analytics.

Preferred way : you work on my django jinja templates,

but we can discuss of course our cooperation's model.

Piotr

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online