Edit video

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm intro 3d tương tự như mẫu

After Effects Biên tập video Dịch vụ video Sản xuất hoạt họa 3D Animation

ID dự án: #36868338

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$144 cho công việc này

muzammilazam165

My name is muzammil and I am a video editor with 10+ years of experience in video editing and video services. I understand that you are looking for an intro 3D video like the one shown above and I believe that I am th Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.3
raghugaralapati1

Hello, Hello Coustomer are you searching for a animation video maker I'm right one for you. U will satisfy with my results Skills ✓3D/2D animation videos ✓cartoons ✓video editing Thank you [Raghuvaran]

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0