Đã Đóng

Thiết kế mascot và animation

Website của mình đang cần bạn vẽ mascot và làm animation. Ngoài ra thì mình cũng muốn làm graphic video nên tìm được bạn nào làm chuyên thì vui lòng đăng ký. Xin cảm ơn!

Kĩ năng: After Effects, Adobe Illustrator, Thiết kế đồ họa, Sản xuất hoạt họa, Dịch vụ video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #30769338

7 freelancer chào giá trung bình$451 cho công việc này

(90 Nhận xét)
8.0
(51 Nhận xét)
7.2
zenevatech

Hi, I am Manoj, I'm professional 2D animator and I will provide 2D animation, Whiteboard, Motion graphic, Logo animation and Corporate videos. I will be providing you unlimited revisions until you are 100% satisfied w Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(523 Nhận xét)
7.3
artxpertz89

✋Hi! I have understood your requirement "Make Mascot and animation design" I've been doing 2D/3D Animations from 7 years. I am excellent in Animation,Gif,Explainer Video,Video Editing,Motion Graphic. SOFTWARE- 3Ds MAX Thêm

$252 USD trong 3 ngày
(110 Nhận xét)
6.3
Manu911

Hello I have gone through your job description and I can see you need Mascot and animation design I am good in 2d/3d modeling,rigging,rendering,script based animation ,ex-plainer video ,intro/outro ,video editing,auto Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(72 Nhận xét)
5.7
sahildogra222

Hello there! Give me a while sending draft in 1 hour and it will be done ! ✦✦✦✦✦✦Portfolio✦✦✦✦✦✦ https://www.freelancer.com/u/sahildogra222 please come in c Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(51 Nhận xét)
4.6
azraazeen9

HELLO I have a deep interest in your requirement making draw mascot and do animation  My path as a 2D & 3D ANIMATOR has been exciting. am working on MAX,MAYA BLENDER ETC  My experience aligns well with the qualificat Thêm

$256 USD trong 4 ngày
(4 Nhận xét)
2.8