Đang Thực Hiện

CHẠY CODE PROJECT CÓ SẴN

Chạy source code có sẵn bằng Cpp, fix lỗi nếu có.

Giải thích nguyên tắc hoạt động của sourcecode

Kĩ năng: AI (Artificial Intelligence) HW/SW, Machine Learning (ML), Lập trình C++, Thuật toán, Algorithm Analysis

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #34294523

Được trao cho:

tinh251993

Mình đã có 5 năm kinh nghiệm về C++, Code này có thể đã cũ nên cần sửa. Nếu cần thiết thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua fb [login to view URL] Thanks and best regards.

$87 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer chào giá trung bình$69 cho công việc này

devastatingram

Hi There, I've understood your requirement and would love to work with you. however i have some questions regarding this project, so requesting you to please text me so we can make my thoughts clear and work on your pr Thêm

$55 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TrongDuyNguyen

I am currently an artificial intelligence engineer at Viettel High Tech. I can do about Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision. Contact me: [login to view URL]

$66 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0