CHẠY CODE PROJECT CÓ SẴN

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Chạy source code có sẵn bằng Cpp, fix lỗi nếu có.

Giải thích nguyên tắc hoạt động của sourcecode

AI (Artificial Intelligence) HW/SW Machine Learning (ML) Lập trình C++ Thuật toán Algorithm Analysis

ID dự án: #34294523

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

tinh251993

Mình đã có 5 năm kinh nghiệm về C++, Code này có thể đã cũ nên cần sửa. Nếu cần thiết thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua fb [login to view URL] Thanks and best regards.

$87 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer chào giá trung bình$69 cho công việc này

devastatingram

Hi There, I've understood your requirement and would love to work with you. however i have some questions regarding this project, so requesting you to please text me so we can make my thoughts clear and work on your pr Thêm

$55 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.4