Đã Đóng

Android complete app

Change design android app,cool design

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, Thiết kế đồ họa, Java

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #23812899

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹900 cho công việc này

badarmadni927

Greetings sir ! I am a mobile application developer and have a proffessional experience of 5+ years in developing applications for android & iOS devices. I have experience in Objective-C, Swift,. Java Core, Android Thêm

₹900 INR trong 2 ngày
(24 Nhận xét)
5.8