Đã Đóng

Thành lập 1 app cho thuê nhà, đất

Lập 1 app đăng lên google store hoặc app store.

App này liên quan đến cho thuê nhà, cho thuê căn hộ có tích hợp Google map.

Kĩ năng: Android, SEO, Tiếp thị qua Internet, Mobile App Development, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #22515656

3 freelancer chào giá trung bình$96 cho công việc này

SEOsquares

Hello There, Hope You are Keeping Well. Our Bid Including SEO Services For Get1st Page Ranking. 1. Audit Report: First, we will do an analysis of your website to Check out all SEO issues. On-site SEO analysis 2. Keyw Thêm

$101 USD trong 31 ngày
(523 Nhận xét)
8.2
shyamvijaywargiy

Hello ,hope are you well there I have seen your requirement and I am interested in this.I am ready from now to work on your app. i have 7 years of experience in mobile (android / ios ) app development. I will complete Thêm

$100 USD trong 5 ngày
(59 Nhận xét)
7.5
jitendrasatpuda

Hello, i am expert in app development I am a Mobile expert with strong Android ,iPhone/iPad experience and App admin / website with development web services where admin can manage the app from back-end. I have develop Thêm

$88 USD trong 7 ngày
(57 Nhận xét)
7.0