Xây dựng ứng dụng quản lý đơn đặt hàng trên Mobile

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần xây dựng một app android và IOS cho phép các khách hàng có thể lập đơn đặt hàng trên mobile sau đó đơn đặt hàng này tự động đẩy sang phần mềm kế toán ASU CA. Mỗi khách hàng sẽ được cấp một account và mật khẩu để đăng nhập vào app để tạo đơn đặt hàng.

Vui lòng liên hệ theo số {Removed by Admin}. Thanks

Android Mobile App Development iPhone HTML5 Thiết kế đồ họa

ID dự án: #37424667

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

13 freelancer chào giá trung bình$400 cho công việc này

kdsighappsol

Xin chào , Tôi đã có kinh nghiệm và chuyên môn về ứng dụng di động (Android & iphone) và Quản trị ứng dụng với dịch vụ web phát triển nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ chương trình phụ trợ, Tôi đang rảnh để Thêm

$400 USD trong 10 ngày
(65 Nhận xét)
7.8
mobiappsoftware

Hello , I Will develop your mobile app for android and ios both. I have full stack developers team so i want this job, please send me a message for more details. I have seen your requirement and I will do this in le Thêm

$250 USD trong 20 ngày
(36 Nhận xét)
6.5
kdsgroup24

Xin chào Bạn cần xây dựng ứng dụng Android và iOS cho phép khách hàng đặt hàng trên thiết bị di động và sau đó các đơn hàng này sẽ tự động được đẩy lên phần mềm kế toán ASU CA. Mỗi khách hàng sẽ được cấp một tài khoản Thêm

$280 USD trong 11 ngày
(22 Nhận xét)
6.3
kozaktr

Hello Thank you for considering me for your mobile app development project As a senior mobile app developer, I'm strong skilled in ReactNative, Swift, Flutter Java, Kotlin, Object C I have rich experience in developing Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
5.4
Riasatali78

Hi there! My name is Riasat and I am a mobile app developer with 7 years of experience. I specialize in Android and iOS platforms, so I know how to build great native apps that enhance user experiences. I understand t Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
4.4
imumermalik

Dear Client, I hope this message finds you well. I would like to propose developing a cross-platform app using Flutter for both Android and iOS. The app will allow customers to place orders on their mobile devices and Thêm

$675 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
4.0
UrvashiRajput02

Chào bạn! Theo Concept dự án, Bạn cần xây dựng một ứng dụng Android và iOS cho phép khách hàng đặt hàng trên thiết bị di động và sau đó các đơn hàng này sẽ tự động được đẩy lên phần mềm kế toán ASU CA. Mỗi khách hàng s Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.9
eduardoguerreiro

Hello, my name is Eduardo and I am a freelance web developer with over 15 years of experience. I understand you are looking to build an app and IOS system that allows customers to place orders on their mobile devices a Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
soramaru

Hi there! My name is Koutarou and I am a well-qualified Full Stack Developer with 5 years of related experience. As a member of the team, I understand how important it is to deliver an app that can be used by customers Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
matinSmolsky1227

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX My Sky: val2019522@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hi, Thanks for your job posting. i'm mobile app developer and I have built a lot of app using android Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0