Edit video animation 2D cho kênh youtube về giáo dục

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Kênh Youtube chia sẻ những kiến thức về sự khác biệt văn hoá công sở, tìm kiếm việc lại dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Nội dung đã có sẵn, cần tìm người edit video animation 2D theo nội dung định sẵn.

Sản xuất hoạt họa Tiếp thị qua Internet

ID dự án: #30411718

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

rahildevelopment

Kênh Youtube chia sẻ những kiến thức về sự khác biệt văn hoá công sở, tìm kiếm việc lại dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Nội dung đã có sẵn, cần tìm người edit video animation 2D theo nội dung định sẵn.

$20 USD / giờ
(7 Nhận xét)
3.5
rahulsharmarolls

Hello Mate I would like to work on Edit 2D animation video for educational youtube channel i have done so many designs on it so lets have conversation regarding project. Thanks and Regards Rahul Sharma

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0