Đang Thực Hiện

Dạy Tiếng Anh online

Học tiếng Anh qua Zalo. Sử dụng Siri và Painter cũng như Document và Google search. 1 tuần 1 bữa tối Thứ 4. 1 giờ 30 phút.

Kĩ năng: Apple Safari, Article Writing, Thủ công & Mỹ nghệ, Lắp ráp, Viết quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) HCM, Vietnam

ID dự án: #15005518

Được trao cho:

Arnavmehto

I know i am not perfect but i am not worst..,, i do my work very actively

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0