Dạy Tiếng Anh online

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Học tiếng Anh qua Zalo. Sử dụng Siri và Painter cũng như Document và Google search. 1 tuần 1 bữa tối Thứ 4. 1 giờ 30 phút.

Apple Safari Article Writing Thủ công & Mỹ nghệ Lắp ráp Viết quảng cáo

ID dự án: #15005518

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

Được trao cho:

Arnavmehto

I know i am not perfect but i am not worst..,, i do my work very actively

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0