Đã Đóng

Viết tài liệu chuyên ngành Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh

Tôi đang thực hiện một dự án nghiên cứu về bảo mật thông tin (Information Security Research). Hiện nay, tôi cần người cộng tác, hỗ trợ để viết một số tài liệu báo cáo, thuyết minh kết quả nghiên cứu.

Yêu cầu:

- Khả năng đọc, tổng hợp thông tin từ các tài liệu được cung cấp, viết lại theo đề cương đưa ra.

- Tài liệu viết bằng tiếng Anh, văn phong học thuật, chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Tổng số lượng trang: từ 50-60 trang A4

Ưu tiên cho các bạn có kinh nghiệm nghiên cứu, viết công bố khoa học bằng tiếng Anh.

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết kĩ thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16963890