Đã Đóng

Help me write something

Mọi thứ biết một chút, nmcôbg việc nào cũng hoàn thành tốt

Kĩ năng: Article Writing, Viết quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16940186

4 freelancer chào giá trung bình₫8875000 cho công việc này

₫11944444 VND trong 10 ngày
(58 Nhận xét)
5.7
₫11944444 VND trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
3.5
Ramanbhanot

Hi there, Which language you would like your work to be done, Sir?? Thanks

₫6111111 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahbubzamansiyam

A proposal has not yet been provided

₫5500000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0