Write some Articles Cần người biết viết tiếng Pháp để viết về thể thao (bóng đá và rugby)

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết bài mỗi ngày dài khoảng 350 chữ.

Article Writing

ID dự án: #11481378

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

ibarena

Hello. I'm a professional copywriter, and I can write to the tee in almost all niche. I have a college education and have been writing now for 12 years. I write articles, web content, PR and product reviews and a lo Thêm

$24 USD trong 2 ngày
(234 Nhận xét)
6.8
nishakhurana

I have 5+ year's of experience in Articles/Content/Academic writing/technical writing and can write on any niche and assure you the quality work on time as per your requirements. I would like to understand your project Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
CTdothan

Hi, I am here to provide you my services in article writing. I am a professional and experienced article writer with more than 4 years’ experience. You just have to provide me with the main topic and the points you w Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0