Code thuê đồ án thương mại điện tử bằng ASP.NET

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử xử lý quy trình cơ bản như sau:

- Hệ thống website thương mại điện tử bán thức ăn sẽ bao gồm phân vùng đối tượng sau:

1. Người dùng (người sử dụng dịch vụ)

2. Admin

3. Người bán (Food Supplier)

Hệ thống chỉ cần đảm bảo về quy trình xử lý nghiệp vụ, các layout chỉ cần đơn giản, ở mức đáp ứng được

ASP.NET Lập trình C# .NET Microsoft SQL Server HTML

ID dự án: #20847922

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$203 cho công việc này

abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting in your project very well. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me. Thanks

$200 USD trong 8 ngày
(185 Nhận xét)
6.8
cooddooc

hi I can do it when you need it and how much you pay me for this one and please explain me what features you need exactly?

$246 USD trong 9 ngày
(4 Nhận xét)
3.3
ranamehroz24

Hey there! I hope you are in good health. I understand requirement and have experience on this type of project as well. I’ll develop you a site and keep up to the requirements and tasks given. If given on the insight Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.6