Đã Đóng

Code thuê đồ án thương mại điện tử bằng ASP.NET

Cần xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử xử lý quy trình cơ bản như sau:

- Hệ thống website thương mại điện tử bán thức ăn sẽ bao gồm phân vùng đối tượng sau:

1. Người dùng (người sử dụng dịch vụ)

2. Admin

3. Người bán (Food Supplier)

Hệ thống chỉ cần đảm bảo về quy trình xử lý nghiệp vụ, các layout chỉ cần đơn giản, ở mức đáp ứng được

Kĩ năng: ASP.NET, Lập trình C#, .NET, Microsoft SQL Server, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #20847922

6 freelancer chào giá trung bình$203 cho công việc này

sapotacorp

Hello sir, We have read your project details and we are very much interested to work with you. Our latest ASP.NET projects are: [login to view URL], [login to view URL], aws.miracles.vn. Thanks, Michael

$223 USD trong 3 ngày
(931 Nhận xét)
8.8
Friends4it

Hello danbrown12!, Please check few sample sites out of 1000's or others. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Ready to complete your all requirements professionally. We have develo Thêm

$250 USD trong 9 ngày
(316 Nhận xét)
7.8
abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting in your project very well. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me. Thanks

$200 USD trong 8 ngày
(185 Nhận xét)
6.8
cooddooc

hi I can do it when you need it and how much you pay me for this one and please explain me what features you need exactly?

$246 USD trong 9 ngày
(4 Nhận xét)
3.3
ranamehroz24

Hey there! I hope you are in good health. I understand requirement and have experience on this type of project as well. I’ll develop you a site and keep up to the requirements and tasks given. If given on the insight Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
nhokut666

liên hệ với mình để được hỗ trợ,liên hệ với mình để được hỗ trợ,liên hệ với mình để được hỗ trợ,liên hệ với mình để được hỗ trợ,liên hệ với mình để được hỗ trợ,liên hệ với mình để được hỗ trợ,liên hệ với mình để được h Thêm

$200 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0