Đã Đóng

need Microstation expert

Job Description:

I need a freelancer who have knowledge of microstation software

Kĩ năng: AutoCAD, Solidworks, Kiến trúc xây dựng, Kĩ thuật cơ khí, Excel

Về khách hàng:
( 26 nhận xét ) AMBALA, India

ID dự án: #35930745