Thiết kế Website và Contract cho dự án Defi

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Thiết kế website về crypto dạng Defi và NFT theo yêu cầu (đề xuất dự án mẫu của bạn)

- Viết hợp đồng Blockchain Defi và NFT theo yêu cầu

- Kết nối hợp đồng thông minh với website

Blockchain Solidity Thiết kế trang web Web3.js

ID dự án: #33181663

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$155 cho công việc này

ihordevsukr

Hello, How are you? I am a senior blockchain developer and I have extensive experience in smart contract development. Have experience in DEX and NFT marketplace development and was charged on smart contract and integra Thêm

$200 USD trong 1 ngày
(22 Nhận xét)
6.2
Vikasgenix

High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style. I have gone through your Job post and I can understand your job requirement thoroughly. I have a total of 15 years of experienc Thêm

$30 USD trong 50 ngày
(14 Nhận xét)
4.5