Đã Đóng

Braswell Mountain Farms

Black Angus Cattle

Mountain Farm in Western NC

Sell beef, cows, etc

Kĩ năng: Tạo thương hiệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Boone, United States

ID dự án: #32283904

3 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

(7 Nhận xét)
4.1
lamiaasaad668

Hello, This is lamiaa a digital marketer, I read your project very well and want to help you to finish it in perfect way. I attended Udacity scholarship in digital marketing professional track and finished projects i Thêm

$60 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0