Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu.

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất dữ liệu thẳng ra 1 sheet file google sheet, amibroker có thể set thời gian để chạy explore , nên mình muốn khi amibroker tự động chạy làm mới dữ liệu thì dữ liệu ấy sẽ được đẩy trực tiếp ra google sheet như cách mình vẫn làm là copi thủ công và paste vào google sheet

Lập trình C Lập trình C++ Coding

ID dự án: #31535121

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

Matveytrofa

How are you! I am interested in your project and it's my top skill. I 've already decided to do this task, so you do better consult me. If you do good use of this chance, you will have perfect project and your own new Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
omer19

hello, I have seen that you need an experienced C++ expert for Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để n Thêm

$140 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
2.7