Viết 1 lisp cho autocad

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

input: nhập các tọa độ, các giá trị Xi, T.

Processing:

- Vẽ đồ thị từ các tọa độ. (các đường spline nối các điểm lại là được) (1)

- Từ các giá trị Xi, vẽ các đường thẳng đứng đi qua các giá trị Xi đó. (2)

- đo khoảng các từ trục x (tại giá trị Xi) lên đến giao điểm với các đường spline mục (1). (3)

- từ các giá trị mục (3), vẽ 1 đồ thị mới với các đường spline. (4)

- Vẽ đường thẳng có góc 10 độ đi qua điểm T. (5)

- Đo giá trị từ T tới các đường spline ở mục (4). (6)

- tính toán các giá trị đo được ở mục (6) để ra 1 giá trị (nuy). (7).

- từ giá trị (nuy) mục (7). vẽ đường 20 độ. (8).

-... Tương tự cho đến đường 90 độ (lặp lại).

Output:

Xuất các giá trị ở mục (6) vào excel.

AutoCAD Lập trình C# Lập trình C++ CAD/CAM Lisp

ID dự án: #16575519

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₫2207819 cho công việc này

zebracaro

I can do it for you quickly and exactly . Please contact me for saving your time and your money .

₫1000000 VND trong 2 ngày
(107 Nhận xét)
6.5
QuanNguyenVan

A proposal has not yet been provided

₫2000000 VND trong 3 ngày
(26 Nhận xét)
5.6