Đã Đóng

.Net cho dự án logistic

Cần 4 bạn dotnet làm dự án logistic cho đối tác Nhật Bản. Thời gian tối thiểu 3 tháng. Làm onsite

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, Lập trình C++, ASP.NET, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #26186600

3 freelancer chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

amitorada

Hi Sir , we are Elaunch Infotech having 7+ years of experience in ASP.Net/C# technology development. we have provided many enterprise level solutions like ERP, CRM, HRMS , Payroll, POS, Online flight booking engine, Thêm

$10 USD / giờ
(107 Nhận xét)
8.2
r4rony

We are ready to start this project right away. Please initiate the chat so we can discuss the complete requirements. Regards

$8 USD / giờ
(10 Nhận xét)
6.3
dotrongnhan6484

Link My CV: [login to view URL] I worked more than 2 years in the LARION and Twin Solutions company , I Working as developer to develop website on ASP.Net Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0