.Net cho dự án logistic

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cần 4 bạn dotnet làm dự án logistic cho đối tác Nhật Bản. Thời gian tối thiểu 3 tháng. Làm onsite

Lập trình C# .NET Lập trình C++ ASP.NET Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #26186600

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

amitorada

Hi Sir , we are Elaunch Infotech having 7+ years of experience in ASP.Net/C# technology development. we have provided many enterprise level solutions like ERP, CRM, HRMS , Payroll, POS, Online flight booking engine, Thêm

$10 USD / giờ
(107 Nhận xét)
8.2
r4rony

We are ready to start this project right away. Please initiate the chat so we can discuss the complete requirements. Regards

$8 USD / giờ
(10 Nhận xét)
6.3