Đã Đóng

Phần mềm C# dùng lấy dữ liệu rao vặt từ trang [login to view URL] và [login to view URL]

Job Description:

Yêu cầu số 1: tùy chọn lấy dữ liệu rao vặt bất động sản từ trang [login to view URL] hay [login to view URL]

Yêu cầu số 2: Có thể lọc theo điều kiện là đất, nhà ở, chung cư, hoặc tất cả

Yêu cầu số 3: Chọn khu vực đăng bán đất tỉnh thành phố và quân huyện

Yêu cầu số 4: Load nội dung của tin đăng, số điện thoại liên hệ, giá đất > khi click vào có thể xem hình ảnh của tin đăng đó> mục đích là để save data lại và upload lên một site tổng hợp ( cái này mình đã có site chỉ cần data là sẽ làm đc)

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, Database Design

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Can Tho, Vietnam

ID dự án: #24801612

2 freelancer chào giá trung bình$250 cho công việc này

Abhi94321

Có thể thực hiện yêu cầu của bạn nhưng bằng phần mềm khác có được trích xuất dữ liệu. Cần thêm thông tin cụ thể về dự án để hoàn thành công việc đúng hạn

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0