Kết nối cổng thanh toán cho game

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn thuê 1 bạn làm kết nối từ cổng thanh toán tới game của tôi. cụ thể là cổng Xsolla

Có cả game PC và Mobile

Cơ bản là từ web -> Xsolla (nếu có lệnh mua -> gửi yêu cầu cho server Minecraft)

có hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ từ Xsolla

Lập trình C# Lập trình C++ Lập trình C Kiến trúc phần mềm Unity 3D

ID dự án: #37247028

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$180 cho công việc này

lmhunhthanh91

I have more than 10 years of experience working with PHP, CodeIgniter, Prestashop, Laravel, MySQL, PostgreSQL, API, HTML, Javascript, Node Js, Vue Js Css, Git, C#, TLV, QR Code, BarCode, SQL Server, Devexpress, and int Thêm

$180 USD trong 4 ngày
(9 Nhận xét)
3.3
myhhhdl

Mình có nhiều năm kinh nghiệp làm cổng thanh toán, Bạn có thể cho biết chi tiết hơn về yêu cầu của bạn, như là ngôn ngữ, loại tiền được phép...

$180 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0