Làm tool auto nhận diện được mã trên Excel

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Mình cần làm tool auto trên nền tảng phần mềm Automatic Mouse and Keyboard có thể nhận diện được mã trên Excel để sau đó thao tác trên webgame.

- Mình mua tool nên mình lấy cả source và cần hướng dẫn cụ thể các hàm trong source để tiện chỉnh sửa.

- Chi tiết công việc liên hệ qua số :[Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users] Giang 27t

Lập trình C# Lập trình C++ Lập trình C Kiến trúc phần mềm Excel

ID dự án: #20310142

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

nghialuffy

Bạn có thể nói chi tiết hơn về yêu cầu được không ?. Cụ thể dữ liệu trên Excel như nào. Và có cần thiết phải dùng trên nền tảng Automatic Mouse and Keyboard không ?

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0