Đã Đóng

Code phần mềm Hỗ trợ Zalo Chat Web - ( thêm bạn, nhắn tin, ...)

Job Description:

Viết phần mềm hỗ trợ add nhiều tài khoản zalo để hỗ trợ công việc.

Các chức năng cơ bản của Zalo, tương tự các phần mềm trên thị trường như ( Simple Zalo, Zalo24h, ....)

Kĩ năng: Coding, Phát triển phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #35929025

2 freelancer chào giá trung bình$170 cho công việc này

paradoxmr24

According to your job Posting i have figure-out some queries , we need to discuss on these things , let me know when you are comfortable to discuss ?

$140 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.3
adamsteve1738

GOOD IN SOFTWARE DEVELOPMENT CODING EXPERT Xin chào, tôi đã đọc bản mô tả công việc và công việc của bạn có thể thực hiện được. Tôi sẽ giúp bạn có được thông tin chi tiết. Vui lòng chia sẻ thêm chi tiết về dự án để bắt Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0