viết và sáng tạo nội dung content website mới và facebook.

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi kinh doanh khách sạn, hiện nay đang tiến đến bước hoàn thành thiết kế website. Chúng tôi cần 1 bạn chuyên viết content và có tính sáng tạo để có thể viết nội dung thạt hay cho những bài content trong website và facebook của chúng tôi.

Content Marketing

ID dự án: #24958200

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$148 cho công việc này

BensonMar

Tôi là 1 người đam mê du lịch nên hiểu được insight của 1 người lưu trú đang tìm một chổ ở ngắn hạn & thế mạnh về content marketing & social nên công việc này phù hợp với khả năng & sở thích của mình

$175 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0