Mô phỏng mạng sử dụng NS3

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình có một dự án cần làm gấp đó là mô phỏng truyền video qua wireless sử dụng network simulator 3

Soạn thảo nội dung

ID dự án: #25327254

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở