Đã Đóng

Mô phỏng mạng sử dụng NS3

Mình có một dự án cần làm gấp đó là mô phỏng truyền video qua wireless sử dụng network simulator 3

Kĩ năng: Soạn thảo nội dung

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #25327254