Đã Hủy

Search the Web for Something - Repost - open to bidding

Tôi có thế đánh máy thành thạo văn bản, sử dụng thành thạo máy tính rất phù hợp với công việc của công ty bạn, mong muốn được tham gia dự án nhằm phát triển kỷ năng của bản thân và giúp ít cho mình có nhiều kỷ năng tốt trong kinh doanh và sử dụng thiết bị mạng..

Kĩ năng: Đánh máy

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #5575920