Search the Web for Something - Repost - open to bidding

Đã Hủy Đã đăng vào Mar 19, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy

Tôi có thế đánh máy thành thạo văn bản, sử dụng thành thạo máy tính rất phù hợp với công việc của công ty bạn, mong muốn được tham gia dự án nhằm phát triển kỷ năng của bản thân và giúp ít cho mình có nhiều kỷ năng tốt trong kinh doanh và sử dụng thiết bị mạng..

Đánh máy

ID dự án: #5575920

Về dự án

Dự án từ xa Mar 19, 2014 đang mở