Viết code trên trading view

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Kết hợp price action và indicator . Chi tiết sẽ được trao đổi trong lúc làm việc

Lập trình C++ Lập trình C Lập trình C# Metatrader Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37364892

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình$479 cho công việc này

techplusintl

Hi there, ★★★ Pine Script / TradingView Expert ★★★ 7+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to combine price action and indicator. I'm a full time pine script coder who completed more then 300 proje Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(71 Nhận xét)
7.0
devbaloni1983

HI I have more then 15 year’ experienced in development . As i am expert, I can build it according to your requirements. Because I have a lot of the experiences about these fields, I can build your project as soon a Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(43 Nhận xét)
5.6
nhocklanhox6

Em chào anh/chị Chúc anh chị ngày vui vẻ, em có thể tạo cho anh/chị chỉ báo trên Pine script, em có kinh nghiệm làm việc trên Pine Script và sẽ rất vui nếu được làm việc với anh/chị về dự án này ạ. Em cảm ơn anh chị ạ Thêm

$300 USD trong 2 ngày
(33 Nhận xét)
4.8
olaniyanstephen1

I understand you are looking for someone to create a code tranfer from your Trading View to pinescript. I am well trained in C Programming, C# Programming, C++ Programming and Metatrader which makes me the perfect fit Thêm

$500 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
yellowdict

Hello, my name is Dian and I am an expert programmer. I have worked on many different kinds of projects involving Metatrader and I have a lot of experience. I understand that you are looking for someone to design a co Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.7
Shubham0003

Hello there! My name is Shubham and I am here to offer my services for your project. I have worked with a number of technology giants like Intel and AMD and have a deep understanding of computer systems architecture an Thêm

$600 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
halhek

Xin chào, Tôi rất vui được hỗ trợ bạn về việc viết mã trên TradingView. Hãy cung cấp thông tin chi tiết về chiến lược giao dịch hoặc chỉ báo bạn muốn tạo, cùng với bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào. Tôi sẽ cố gắng xây dựng Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
msecon

Dear Client, I hope you're doing well. I'm writing to express my interest in your project as a seasoned Visual Studio 2022 developer with six years of experience. I have successfully completed numerous projects, both Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RIYARANI1232

Hello there! My name is Riya and I'm here to help you with your development needs. I have 8 years of experience in software development in the technology industry, which makes me the perfect fit for this job. I have go Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dattdd

Em chào anh/chị . Em có thể tạo cho anh/chị chỉ báo trên Pine script, em có kinh nghiệm làm việc trên Pine Script và sẽ rất vui nếu được làm việc với anh/chị về dự án này ạ. Em cảm ơn anh chị ạ

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0