Kiếm tiền online

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Làm chỉnh sửa ảnh và tất cả việc

khác

Lập trình C++ Lập trình C Lập trình C# PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37090000

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình $34/giờ cho công việc này

dimkapacha

hello. I am interesting so let discuss more details on chat. best regards

$50 USD / giờ
(19 Nhận xét)
6.0
babuknata

❤️Hello❤️ I am excited to submit my proposal for your project. With my expertise in both front-end and back-end development, I am confident in delivering a seamless and efficient solution for your requirements. Why Thêm

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ntbaonhi1202

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Thêm

$38 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ThiThanhChuong

Tôi tên Thi ThanhChuongw. Tôi thấy dự án của bạn rất thú vị. Tôi rất vui nếu được làm việc với bạn. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm hài lòng bạn và đem đến lợi ích cho bạn.

$30 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0