Lập trình c++ trên ubuntu

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết 1 chương trình c++ thực thi trên nền linux sử dụng thư viện opencv và v4l để phát hiện khuôn mặt (đặc trưng haar) và nhận dạng khuôn mặt (thuật toán lbph) bằng camera. Hiện tại đã có source phát hiện khuôn mặt chạy trên ubuntu và cần tích hợp code nhận dang khuôn mặt chạy trên rasperrian vào source

Lập trình C++ Linux OpenCV

ID dự án: #19854739

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$239 cho công việc này

vw7970145vw

Chào bạn, Mình có hơn 6 năm lập trình C/C++ trên windows và linux. Mình cũng từng làm 1 số dự án trên Raspberry pi 3. Nếu có yêu cầu thời gian cụ thể thì cứ liên lạc với mình nhé Zalo của mình 0903 185 166. Mình ở Thêm

$277 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0