Đã Đóng

Lập trình c++ trên ubuntu

Viết 1 chương trình c++ thực thi trên nền linux sử dụng thư viện opencv và v4l để phát hiện khuôn mặt (đặc trưng haar) và nhận dạng khuôn mặt (thuật toán lbph) bằng camera. Hiện tại đã có source phát hiện khuôn mặt chạy trên ubuntu và cần tích hợp code nhận dang khuôn mặt chạy trên rasperrian vào source

Kĩ năng: Lập trình C++, Linux, OpenCV

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thanh Hóa, Vietnam

ID dự án: #19854739

2 freelancer chào giá trung bình$239 cho công việc này

vw7970145vw

Chào bạn, Mình có hơn 6 năm lập trình C/C++ trên windows và linux. Mình cũng từng làm 1 số dự án trên Raspberry pi 3. Nếu có yêu cầu thời gian cụ thể thì cứ liên lạc với mình nhé Zalo của mình 0903 185 166. Mình ở Thêm

$277 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hanhnguyencs

Chào bạn, Tôi đã từng thực hiện các dự án nhận dạng khuôn mặt tương tự cũng như có độ phức tạp cao hơn bài toán đặt ra trong dự án này. Dưới đây là demo một chương trình nhận dạng khuôn mặt mà tôi đã từng làm (cá Thêm

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0