Đã Đóng

Viết content

Viết Content liên quan đến ngành in ấn

Am hiểu về kiến thức marketing và xây dựng thương hiệu.

Có kinh nghiệm viết content website, content facebook, content PR.

Kĩ năng: Viết sáng tạo, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Viết lại bài báo, Catch Phrases

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #27709897

2 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

nidanaveed846

Hello,          How are you? I have enough ability to meet your needs. I have 5+ years experiences so I can show my top skill through this project. I would like to discuss about your project with you via chat . Please Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
kienly2611

Tôi dành thời gian rảnh để làm công việc này . Ngoài ra tôi còn đang học và tiếp thu kinh nghiệm từ bên ngoài

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0