Viết content

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết Content liên quan đến ngành in ấn

Am hiểu về kiến thức marketing và xây dựng thương hiệu.

Có kinh nghiệm viết content website, content facebook, content PR.

Viết sáng tạo Soạn thảo nội dung Viết quảng cáo Viết lại bài báo Catch Phrases

ID dự án: #27709897

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

kienly2611

Tôi dành thời gian rảnh để làm công việc này . Ngoài ra tôi còn đang học và tiếp thu kinh nghiệm từ bên ngoài

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0