Xây dựng web site mới sử dụng API từ Coinmarketcap

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn xây dựng 1 web như link sau [login to view URL]

nhưng số liệu của trang này hoàn toàn không cập nhật theo ý tôi, dữ liệu API tôi muốn lấy từ

[login to view URL] và dữ liệu lịch sử lấy từ [login to view URL]

Nhập liệu

ID dự án: #31409090

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$259 cho công việc này

MashoodurRehman1

WEB DEVELOPER I have read your job description and I am pretty sure that I can complete every bit of your requirements. Further details and cost can be discussed in chat

$250 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
abhilash01122

I read your your work definitely I will help you as a possible time to completed your work and right time to delivered.

$278 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0