Đã Đóng

Xây dựng web site mới sử dụng API từ Coinmarketcap

Tôi muốn xây dựng 1 web như link sau [login to view URL]

nhưng số liệu của trang này hoàn toàn không cập nhật theo ý tôi, dữ liệu API tôi muốn lấy từ

[login to view URL] và dữ liệu lịch sử lấy từ [login to view URL]

Kĩ năng: Nhập liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bac Ninh, Vietnam

ID dự án: #31409090

3 freelancer chào giá trung bình$259 cho công việc này

MashoodurRehman1

WEB DEVELOPER I have read your job description and I am pretty sure that I can complete every bit of your requirements. Further details and cost can be discussed in chat

$250 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
abhilash01122

I read your your work definitely I will help you as a possible time to completed your work and right time to delivered.

$278 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hcnhatnam

Giới thiệu về kinh nghiệm và kỹ năng: - Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm về Back-end ở ZALO([login to view URL]) - Có hơn 2 năm kinh nghiệm làm web (Front-end) => Do đó rất tự tin có thể đảm nhận dự án này Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0