Đã Hủy

Nhập dữ liệu, Word, Excel, Access

Tôi sẽ hỗ trợ bạn, khi bạn gặp khó khăn các vấn đề mình gặp trong quá trình làm việc với giá hợp lí

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Biên tập, Excel, Xử lí văn bản

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Long Khanh, Vietnam

ID dự án: #7416260