DB Developer

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án xây dựng và triển khai hệ thống quản trị sản xuất cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

Khai thác dữ liệu Phát triển cơ sở dữ liệu Lập trình cơ sở dữ liệu Relational Databases PostgreSQL

ID dự án: #35523280

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$7667 cho công việc này

mitchellking

Hi, client. You are looking for database developer and it's me. $8000 and 35days.

$8000 USD trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0