Đã Đóng

DB Developer

Job Description:

Dự án xây dựng và triển khai hệ thống quản trị sản xuất cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu, Phát triển cơ sở dữ liệu, Lập trình cơ sở dữ liệu, Relational Databases, PostgreSQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #35523280

3 freelancer chào giá trung bình$7667 cho công việc này

mitchellking

Hi, client. You are looking for database developer and it's me. $8000 and 35days.

$8000 USD trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0