Đã Đóng

Excel spreadsheet

Need help creating a multi page bid proposal spreadsheet

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Nhập liệu, Visual Basic, Microsoft Office

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #33758081

20 freelancer chào giá trung bình $36/giờ cho công việc này

(257 Nhận xét)
8.2
(333 Nhận xét)
8.1
(229 Nhận xét)
7.6
(417 Nhận xét)
7.6
(227 Nhận xét)
7.1
(142 Nhận xét)
6.8
(76 Nhận xét)
6.4
(197 Nhận xét)
6.5
(105 Nhận xét)
6.2
(140 Nhận xét)
6.2
(67 Nhận xét)
5.9
(37 Nhận xét)
5.4
(65 Nhận xét)
4.9
(38 Nhận xét)
4.8
(26 Nhận xét)
4.0
(2 Nhận xét)
3.7
(3 Nhận xét)
3.2
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0