business web - 31/01/2017 21:11 EST

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

web page

Phát triển cơ sở dữ liệu

ID dự án: #12963862

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$84 cho công việc này

ScriptsnDesigns

Hi, I can work on your project. If you prefer me to do the work kindly contact me on chat. Thanks & Regards, Scripts and Designs

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Beannsofts

Hi, THANKS FOR THE OPPORTUNITY. Check good reviews from customers I have previously worked for. Its my duty, as I have done here before to deliver on this. Kindly let's start work. I have completed projects in so Thêm

$105 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
0.0