Cần thuê người code AutoIT sử dụng Webdriver để Auto điều khiển Chrome.

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần thuê người code AutoIT sử dụng Webdriver để Auto điều khiển Chrome.

====

Dữ liệu đầu vào :

- File Txt chứa link Mục tiêu cần click vào.

- File Txt chứa Link Random Ưu Tiền khi đã vào trang mục tiêu.

- File Txt chứa các Website Trung Gian.

- Cổng API kết nối vào Website chứa dữ liệu IP.

- Data áp cứng mã fingerprint cho từng cấu hình, mỗi cấu hình một mã fingerprint khác nhau. Canvas, audio, webrtc, client rect, webgl, timezone, resolution, location, video output, audo input, ram, cpu, v.v… (Để Fake thông tin Profile truy cập)

Mô tả hành vi của bot :

- Dùng Webdriver mở Chrome mới lên với thông số mã fingerprint MỚI HOÀN TOÀN + IP mới lấy từ cổng API.

- Random mở Chrome theo giao diện Mobile hoặc PC.

- Mở Website Trung Gian lên.

- Ở lại 10 giây, sau đó click vào 1 link bất kỳ trên trang trung gian.

- Ở lại 30 giây, sau đó back lại link đầu tiên trên trang trung gian.

- Trang đầu tiên của trang trung gian có chứa LINK MỤC TIÊU CẦN CLICK VÀO, bot sẽ tìm kiếm TEXT LINK có chứa Link Mục Tiêu Cần Click Vào và Click Vào.

- Khi vào Trang mục tiêu, sẽ ở lại 30 giây.

- Sau đó, tìm kiếm trong danh sách Link Random Ưu Tiên và click vào đường link đó, rồi ở lại 50 giây.

- Sau đó , click vào link bất kỳ , rồi ở lại 10 giây, rồi thoát ra.

- Lưu trữ thông số IP + fingerprint lại , đặt tên là Profile 001xxxx (Lần sau gặp lại IP này thì móc cái fingerprint này ra tiếp, đổi lại một ít thông tin)

- Thoát ra.

- Làm lại vòng lặp, Tạo ra IP và fingerprint mới hoàn toàn. Nếu trùng IP thì sẽ đợi cho tới khi có IP mới thì mới tạo fingerprint mới.

Yêu cầu :

- Chạy được 16-32 luồng cùng lúc.

- Fingerprint + API IP phải hoạt động được để tạo các Profile mới hoàn toàn thì hệ thống mới hoạt động tốt.

- Mở Webdriver được bằng cả kích cỡ của PC và Mobile.

- Hiển thị được đang chạy vòng lặp bao nhiêu.

- Hiển thị được History làm việc của Bot.

- Có Button tắt đồng loạt các cửa sổ Webdriver đang làm việc đồng thời.

- Có Button khởi động hệ thống.

- Có button tạm dừng hệ thống.

- Liệt kê được đã bao nhiêu lần vào Website trung gian nào vào ngày xx/xx/xxxx

- Có chức năng bật xem hình ảnh trong Chrome/ tắt không xem hình ảnh trong Chrome để nhẹ trình duyệt.

Nếu AUTOIT không được thì có thể .NET cũng ok. Nhưng ưu tiên AutoIT.

.NET Kiểm tra kỹ thuật tự động Tự động hóa

ID dự án: #35186113

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở