Code menu nhập liệu và xuất kết quả trên excel, vba

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Nhập liệu với số lượng lớn , xuất ra theo định dạng có sẵn sử dụng vba excel

Excel Visual Basic Visual Basic cho Ứng dụng Xử lí dữ liệu Nhập liệu

ID dự án: #22407693

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

IamQuan

Hi there, I'm a Vietnamese developer. I'm working for a Japanese manufacturing company, in Supply chain management department. Therefore, I have a lot of experience in working with big amount of data and how to deal wi Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
chianujeph

Properly educated in excel VBA and knowledgeable in VBE editing. Course certification on Excel VBA. Experience in Management of ExxonMobil CAT database

$19 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rong3

I have ability at VBA excel for more 3 years and so confident to get fully of your required task. Kindly contact me in private chat for further discussions. so that I can get a fair idea about project scope and help y Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vikaspanchal1234

A highly skilled, competent, and diligent individual is seeking an opportunity to establish a career as a Data Analyst. Certified with Diploma in Data Analytics from CCS University. Strong willingness to exhibit my pro Thêm

$20 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhatnguyen2005

Tôi mong bạn có thể mô chi tiết hơn về yêu cầu của bạn. Nhằm xác đinh rõ quy mô dự án và tránh những sai sót không mong muốn.

$25 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dauvoquan

Làm việc rất nhiều với VBA và Excel Nhập liệu cho phép cho phép chọn folder và định dạng file cần thiết. xuất theo template có sẵn

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0