xây dự phóng doanh thu, chi phí, dòng tiền cho mã cổ phiếu pet (modeling cơ bản)

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

số liệu cập nhật, ko copy.

tìm hiểu phân tích về mã cổ phiếu pet

(làm báo cáo phâ tích)

Excel

ID dự án: #33326009

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

hyn541995

Hello, I read your post, I want to join your project and I also hope to cooperate with you. Please contact me if you also want to work with me. Thank you.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0