Đã Đóng

xây dự phóng doanh thu, chi phí, dòng tiền cho mã cổ phiếu pet (modeling cơ bản)

số liệu cập nhật, ko copy.

tìm hiểu phân tích về mã cổ phiếu pet

(làm báo cáo phâ tích)

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33326009

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

(37 Nhận xét)
4.6
hyn541995

Hello, I read your post, I want to join your project and I also hope to cooperate with you. Please contact me if you also want to work with me. Thank you.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0