Nhập dữ liệu (có bảng excel sẵn, dữ liệu sẵn, cần nhập code VBA để có kết quả bảng dữ liệu chuẩn)

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dữ liệu về logistic (Có sẵn các cột, trường dữ liệu, cần code VBA để ra được bảng kết quả chuẩn)

(Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions)

Excel Visual Basic Lập trình C++ Excel VBA Nhập liệu

ID dự án: #36873792

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$33 cho công việc này

lehoangphuc86

Chào Anh/Chị, Em là Phúc, hiện đang làm lập trình viên c/c++/vb/c# tại Nhật Bản. Em không gặp khó khăn gì khi viết code vba. Anh/Chị có thể trao đổi thêm về “bảng kết quả chuẩn” mà anh chị mong muốn không ạ? Từ đó em Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bryannguyen99

I am a Data Engineer and I have about 3 years of experience working with Microsoft Excel / Google Sheet, VBA, ... . I understand your requirements for the project. With my experience, I am committed to completing the p Thêm

$15 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0